Joomla Designs

Aespa pumptrack

MTÜ Aespa Kodu esitas 2021.a detsembris projektitaoltluse Leader programmi, et saada toetust Aespa pumptrack rajamisele. Pumptrack on laste ja noorte seas populaarne ja atraktiivne aktiivse vaba aja veetmise rajatis, millel saab liigelda triki- ja tõukeratta, rula või rulluiskudega.

Projektitaotlus sai rahuldatud.

Projekti eesmärk on laste ja noorte liikumisaktiivsuse toetamine ja tõstmine atraktiivse vaba aja veetmise võimaluste loomise ja kohaliku elukeskkonna parendamise kaudu Kohila vallas, Aespa alevikus. Projekti raames rajab MTÜ Aespa Kodu koostöös Kohila vallaga Aespa alevikku, asukohaga Suvila tee 27/27a, pumptrack ratta ja õpperaja koos sinna juurdekuuluva inventari ja haljastuslahendusega, et lõpptulemus oleks terviklik aktiivse vaba aja veetmise keskkond.

Projekti elluviimine aitab kaasa Aespa elukeskkonna parenemisele. Projekti maksumus on kokku ca 120 000 eur sh Leader toetus  99 756 eur.  

Aespa ratta- ja õpperaja otsesed kasusaajad on kohalikud ehk Aespal elavad lapsed ja noored, Aespal suvitavad lapsed ja noored, lähipiirkondade (Roobuka, Kiisa, Kurtna) lapsed ja noored, Kohila ja lähivaldade elanikud, keda köidab aktiivne liikumine ja uuenduslikkus, Sutlema-Aespa Metsaveere maja lasteaia lapsed.

Kaudsed kasusaajad on Aespa elanikkond tervikuna, ala harrastajad, Kohila valla ja Rapla maakonna maine ja kuvand.       

MTÜ Aespa Kodu eestvedamisel on Aespa Pumptrack projekti ehitustöödega jõutud poole peale. Erinevate asjaolude koosmõjul polnud võimalik ehitustöödega alustada enne oktoobrit 2023. Kuna oktoober osutus õige vihmaseks ning novemebris sadas maha paks lumi, siis jõuti ehitustöögega poole peale. Valiminud on ehitusprojekt, rajatud on läbimurre Aespa lasteaia parklast juurdepääsuteele ning liigvee ärajuhtimise kraavid, kooritud on aluspind ja tehtud vajalik tagasitäide õpperajale, ehitatud pumptrack raja profiilid. Aespa pumptrack raja ehitust teostab Hevent Ehitus OÜ.

Ehitustööd jätkuvad kevadel 2024, mil toimub raja asfalteerimine, õpperaja ehitus, haljastus ja viimistlus. Projekti ehitus on 85% ulatuses rahastatud Leader meetmest ja 15% omaosaluse kulu katab Kohila Vallavalitsus. 

                                                                                                                           

Senitehtu olulisemad jäädvustused vt GALERII lingi alt.