Liikmed

MTÜ Aespa Kodu liikmeks saab astuda kirjaliku avalduse alusel, mille võib saata ka elektrooniliselt e-posti aadressile This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

E-kirja märkige oma nimi, elukoht, e-post ja telefoninumber.

MTÜ Aespa Kodu liikmemaks on aastas 5 eurot.

31.12.2014 seisuga on MTÜ liikmeid 36.