MTÜ AESPA KODU KOOSOLEKU PROTOKOLL NR 13 (28.07.2014)

MTÜ AESPA KODU KOOSOLEKU PROTOKOLL NR. 13                         28.07.2014

 

Algus: 18.30

Lõpp: 20.00

Aespa kogukonnakeskuse platsil

 

Kohal: Alina Rump, Kaidi Mäekivi, Fred Linnukütt, Tarmo Toombu, Lauri Alviste, Ragne Kõuts

 

 

Päevakord:

  • MTÜ Aespa Kodu juhatuse valimine

  • sügise plaanid (vanakraamilaat, perepargi suvelõpupidu, rahataotlused järgmiseks aastaks külaplatsi arendamiseks – laululava, külakiik, spordiväljak? Külakeskuse projekt, arengud lasteaiaga jne).

 

Arutati:

Juhatuse valimine – kuna kohal ei ole piisavalt liikmeid, korraldatakse elektrooniline hääletus.

Sügise plaanid

Korraldame inimeselt inimesele vanakraamilaada (kogukonnakeskuse platsil) ja suvelõpupeo (perepargis) ühel päeval – 13.septembril. Vanakraamilaadale saavad tulla suvilaomanikud ja kohalikud ning ümbruskonna elanikud oma ülearuseid asju müüma ja vahetama. Registreerumine laadale toimub Fredi kaudu, kaltsu- ja riidemüüjaid laadale ei oodata. Pakume välja vallavalitsusele kasutada seda ka kui kommunikatsioonivõimalust kohalike elanikega ja ühistute esimeestega. Kasutame neid kahte kui turundusüritusi MTÜ Aespa Kodu uute aktiivsete liikmete leidmiseks.

Kogukonnakeskuse ala arendamisel võtame kavasse väiksematest projektidest skatepargi ja lava ehituse (uurime võimalusi kasutuna seisvate skateparkide paigaldamiseks ja otsime projekti, materjali ja võimalikud tegijad ning maksumuse lavale). Ühele neist kahest taotleme toetust kohaliku omaalgatuse programmist (ülesanded jaotasime ja leppisime kokku tegeleda sellega augusti lõpus ja septembri alguses). Vallavalitsusega on vesteldud lava rajamise osas – sellele on vallast roheline tuli. Tuleb leida võimalus kogukonnakeskuse hoone projekti tellimiseks, esialgsete konsultatsioonide põhjal on projekti maksumus ligi 20 000 eurot. Selle rahastamise võimalused on praegu ebaselged.

Otsustati:

Korraldada elektrooniline hääletus MTÜ Aespa Kodu juhatuse valimiseks.

Vanakraamilaat ja suvelõpupidu korraldada 13.septembril.

Asuda ette valmistama kogukonnakeskuse alale skatepargi või laululava rajamist.

Protokollis

Ragne Kõuts