MTÜ AESPA KODU KOOSOLEKU PROTOKOLL NR. 15 (06.10.2014)

MTÜ AESPA KODU KOOSOLEKU PROTOKOLL NR 15                          06.10.2014

Hageri rahvamajas

Algus: 18.30

Lõpp: 20.00

Kohal: Lauri Alviste, Jane Linnukütt, Marion Raudsepp, Gunnar Viita, Tarmo Toombu, Glelia Koitla, Gunnar Kivioja, Aurika Männik, Marden Männik, Janek Hüvila, Alina Rump, Tõnis Hinnosaar, Fred Linnukütt, Ragne Kõuts

Päevakord:

-          Tutvumine uute liikmetega

-          Jõulupeo korraldamine

-          2015.a. plaanid

Arutati:

Kuidas uued liikmed saavad panustada MTÜ tegevusse, et elu Aespal areneks. Uute liikmete teemad: ühisveevärgi vajalikkus, internetiühendus Aespa erinevates piirkondades, laste tegevusvõimalused. Uued liikmed olid valmis tooma juurde ühingusse tegusaid inimesi, otsima võimalusi meie tegevusi rahastada, otsida kontakti kohalike ettevõtetega, panustama ürituste korraldamisesse. Mitmed uued liikmed said infot MTÜ tegemiste kohta tänu septembris korraldatud sulle-mulle laadale.

Üritustest võiks järgmisel aastal korraldada: skatepargi ehituse (Alina räägib Mariaga, kuidas taotleda projektitoetust), mänguväljaku rajamise (Marion), sulle-mulle laada raames kiirendusvõistluse või rattaralli (Fred) (laata võiks korraldada kaks korda aastas), teema ära talgud (kuhu tuleks ikka keeta ka suppi – Glelia). Oluline on korraldada allkirjade kogumine, et Aespale ehitataks ühisveevärk ja kanalisatsioonisüsteem. ÜVK (ühisveevärgi ja kanalisatsiooni) arengukava ja selle juurde kuuluvate lisadega saab tutvuda valla dokumendihoidla aadressil: http://avalik.amphora.ee/kohilavv/index.aspx?org=107&unit=-1

See annab päris hea ülevaate sellest, kui kriitiline on olukord Aespa alevikus.

Vajalik oleks kooskäimise koht, et teha ühisüritusi, vajalik oleks koguda raha külakeskuse projekti tellimiseks.

Otsustati:

  • 14.dets      korraldame meie traditsioonilise Aespa perede jõulupeo
  • 17.nov      (kell 18.30) saame kokku MTÜ järgmiseks koosolekuks, et teha      2015.a. plaane ja arutada jõulupeo korraldamist.
  • Janek ja Jane algatavad allkirjade kogumise      nõudmisega ehitada vee- ja kanalisatsiooni trass Aespa alevikku. Siin on      vaja meie kõigi abi, et saada kokku vähemalt 1000 kohaliku elaniku      allkirja ja seeläbi seada meie mure vallas prioriteediks number üks.
  • Peame kõik mõtlema sellele, kuidas koguda raha      kogukonnakeskuse projekti eest tasumiseks (selle eeldatav maksumus on      ligikaudu 30 000 eurot). Peame kasutama nii heategevusüritusi, küsima      kohalikelt ettevõtjatelt ja korraldama annetuste kogumist. See on väga      pakiline ettevõtmine, sest vaid siis, kui meil on olemas projekt, saame      küsida järgmisel aastal avanevatest EL taotlusvoorudest raha ehituseks.      Peame olema selleks valmis, et kohe esimesel korral jalg ukse vahele      saada! Siin palume kõigi MTÜ liikmete abi rahakogumiskampaania      väljamõtlemisel.
  • Alina hakkab ajama külakeskuse platsile skatepargi      rajamise asja. Lapsed väga ootavad oma skateparki.
  • Kogukonnakeskuse laululava projekteerimisel      teeme koostööd kõrgkooliga, et meie omanäolise lava projekt valmiks      üliõpilastööna.

Protokollis: Ragne Kõuts