MTÜ AESPA KODU KOOSOLEKU PROTOKOLL NR 18. (10.08.2015)

MTÜ AESPA KODU KOOSOLEKU PROTOKOLL NR. 18                                     10.08.2015

Aespal

 

Algus: 18.30

Lõpp: 21.00

 

Kohal: Aurika Nõmm, Liisa Kajaste, Hendrik Vahtre, Lauri Alviste, Aarne Suviste, Sirle Künnapas, Andres Sari, Dmitri Lebedinski, Tarmo Toombu, Glelia Koitla, Alina Rump, Kulla Ilumäe, Kai Sartakov, Gunnar Viita, Ragne Kõuts, Jane Linnukütt, Fred Linnukütt

Päevakord:

 

  • Seis ÜVK-ga
  • Laat
  • Perepargi suvelõpupidu
  • Sügisesed projektiplaanid ja rahataotlused
  • Muud ideed ja küsimused

Arutati:

Ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitrassi osas on MTÜ esialgu oma panuse andnud. Nüüd jääb oodata, et Infragate paneb kokku taotluse ja esitab selle euroliidust raha taotlemiseks. Tehti ettepanek rääkida läbi Elioni ja/ või Starmaniga, et nad kasutaksid positiivse rahastusotsuse korral võimalust ehitada Aespa alevikus välja võrk interneti- ja teleteenuste pakkumiseks.

Laada korraldame 12.septembril. Püüame sel korral pakkuda lisaks ostule-müügile muid tegevusi ja atraktsioone, teeme laiemalt reklaami. Laada korraldusülesanded jagunesid kohalolijate vahel järgmiselt: Fred on peakorraldaja ja uurib võimalust kutsuda kohale keegi poniga/ hobusega Kurtna tallidest või Piibelehe talust. Andres otsib lahendust helitehnika osas ja kutsub laadale oma teadmisi jagama Päästeameti, politsei ja kaitseliidu. Glelia organiseerib batuudi, suhkruvati, jäätise, õhupallide pakkuja ning toitlustuse (uurib võimalust tulla välja koos Kepsleva Poniga). Sirle uurib näomaalingute kohta. Ragne korraldab loterii, uurib motonäituse võimalikkust, räägib läbi vallaga liikluskorralduse ja turvalisuse osas. Kutsume kohale ka vallavalitsuse esinduse. Laadal on müüjatele osalustasu 5 EUR. Laadale teeme reklaami ka internetis Laadainfo lehel. Kuulutusi aitavad jagada Andres, Glelia ja teised. Glelia uurib suure PVC-reklaami võimalusi.

Enne laata on vaja ala trimmerdada. Trimmerdamine ja laadaplatsi ettevalmistamine toimub 30.augustil kell 11. Talgutele on oodatud kõik.

Külaplatsi sissesõiduteele oleks vaja ketti/ tõkkepuud, et takistada omavolilist prahivedu platsile. Lisaks tuleks paigaldada prügi mahapanemist keelav silt. Prügi keelusilte tuleks juurde tellida.

Külaplatsile tuleb teha puidust infotahvel. Gunnar teeb valmis, kui kogume talle materjali.

Uurime vallalt võimalust parkimisplatsi väljaehitamiseks vastavalt detailplaneeringule/ projektile selle õiges suuruses.

Perepargi suvelõpupidu toimub 26.septembril. Kavas tavapärased sportlikud mängud/ tegevused (saapavise, kuulitõuge, korvpalli vabavisked, meeste jõukatsumine). Lisaks toimub rannavolle võistlus ja orienteerumine aleviku ajaloolistes kohtades. Need algavad varem. Võistlustele peaauhinnaks valmistada grill (balloonist, keevitusega).

Järgmiseks aastaks küsida toetust järgmiste ürituste läbiviimiseks: laatadele (et oleks korralik bänd ja meelelahutusprogramm), jalgpalliplatsi väljaehitamiseks, laululava projekteerimiseks, vibutrennide alustamiseks külakeskuse platsil.

Jalgpalliplatsi rajame külakeskuse platsile esialgu ajutisena – teeme sügisel ala siledaks ja kevadel saavad jalgpallihuvilised ise edasi teha – valmistada väravad ja muu vajaliku.

Erinevate trennide ja huviringide läbiviimiseks oleks vajalik mingisugunegi ruum (jooga lastele ja täiskasvanutele, kitarriring täiskasvanutele). Otsime võimalust leida ajutine kooskäimise koht.

Otsustati:

 

  • Aespa laat toimub      12.septembril
  • Laadaplatsi ettevalmistamise      ja külaplatsi hooldamise talgud on 30.augustil (kell 11)
  • Perepargi suvelõpupidu      toimub 26.septembril.

Protokollis: Ragne Kõuts