MTÜ AESPA KODU KOOSOLEKU PROTOKOLL NR 19 (16.02.2016)

MTÜ AESPA KODU KOOSOLEKU PROTOKOLL NR. 19                                     16.02.2016

Hageri rahvamajas

Algus: 18.30

Lõpp: 20.30

Kohal: Kelli Makko, Jaan Kõrgema, Kristjan Zeinet, Ardo Lepp, Gunnar Viita, Lauri Alviste, Aarne Suviste, Tarmo Toombu, Alina Rump, Eva Lillemaa, Fred Linnukütt, Ragne Kõuts

Päevakord:

 • Kogukonnakeskuse ala talgud
 • Sulle-mulle laat
 • Kogukonnakeskuse ehitus ja keskuse ala arendamine
 • Jooksvad küsimused

Arutati:

 • Kogukonnakeskuse ala talgud (Teeme Ära talgud toimuvad tavaliselt mai esimesel laupäeval, st 7.mai 2016). Talgute käigus kogukonnakeskuse alal võiks teha: infotahvli paigaldamine, alale ligipääsu tõkestav piire (vajadusel), männid ümber istutada, väljaku silendamine (et saaks kasutada ürituste läbiviimiseks ja pallimängudeks). Infotahvli jaoks      on materjal ja paigaldajad olemas. Väljaku silendamise osas on vaja teada valla kavatsusi ja tööde kulgu lasteaia rajamisega seoses. Talgute ajaks ja edaspidiseks paigaldame alale kaks keskkonda sobivat lauda. Kas paigaldada ka valvekaamera? Alalt kipuvad asjad minema kõndima. Uurime kaamera paigaldamise võimalusi. Kas on mõtet rajada jalgpalliväljakut,      võib-olla on huvi suurem viburaja või disc-golfi raja vastu. Praeguse „pokumaaga“ peaks midagi ette võtma, sest ala on suuremate ürituste jaoks praegu liiga äike. Laululava rajamise plaaniga läheme KOPi järgmisesse vooru.
 • Sulle-mulle laat. Sobiv kuupäev on 4.juuni. Fred on nõus olema eestvedaja. Lisaks kauplemisele uurida võimalusi meelelahutuslike atraktsioonide väljapakkumiseks (kiirendusauto, rallimootorrattad, päästemeeskonna demonstratsioon vana romuga, batuut, esmaabi kiirkursus, lastejooga, vibulaskmine, disc-golf). Kõik kohalolijad on valmis laada  korraldamisel aitama. Toitlustus ja päevajuht on vaja kokku leppida.
 • Avanes PRIA Leader rahastus (meede 1, kogukonnainvesteeringud, tänavu ainult üks taotlusvoor). Kas kasutame võimalust taotleda toetust multifunktsionaalse     kogukonnakeskuse rajamiseks? Meil on vajalik eeltöö tehtud – olemas on    kogukonnakeskuse teostatavus- ja tasuvusanalüüs (see üleval ka kodulehel).  PRIAle saab taotlusi esitada vahemikus 01.04.-01.05.2016, taotletav summa 5000- 100 000 EUR (võib sisaldada nii projekteerimist kui ka ehitamist). Otsustamiseks on vaja teada, mis seisus on valla plaanid lasteaia rajamisel. Vallaga on vaja teha maksimaalselt koostööd ja tegevusi kooskõlastada – see võimaldab optimaalset ressursikasutust. Ehitustegevuse puhul ei oleks vaja teha topelt. Nt tee ja/või hoone rajamisel tekkiv pinnas kasutada ära sealsamas platsi tõstmisel ja tasandamisel. Planeerida ruumide ristkasutust. Kogukonnaliikmete vajadus kooskäimise koha ja teenustekeskuse järele on endiselt aktuaalne. Mitmed väikeettevõtjad on küsinud võimaluste kohta Aespal ettevõtlusega alustada.
 • Muudest üritustest: valla jaanituli hakkab olema üle aasta Kohilas, teistel aastatel külades. Tänavu toimub jaanituli Kohilas, järgmisel aastal (2017) võiks olla järg Aespa käes.
 • Mis seisus on ÜVK? ÜVK osas oleks vajalik suurem selgus. Eramute ehitusplaanide tegemiseks on vajalik teada, kas ja millal on lootust tuletõrjehüdrantide saamiseks. Nende ja nõuetele vastavate tuletõrje veevõtukohtade puudumine takistab tõsiselt ehitus- ja arendustegevust Aespal.

Otsustati:

 • Korraldada koos valla esindajatega  arutelukoosolek, millel käsitletavad teemad on: Aespa lasteaia ehitus, kogukonnakeskuse kavandamine, ÜVK. Ürituseks sobilik aeg: 1.märts
 • Kogukonnakeskuse ala talgud teeme 7.mail (Teeme Ära talgupäev)
 • Sulle-mulle laada korraldame 4.juunil

Protokollis:

Ragne Kõuts