MTÜ AESPA KODU KOOSOLEKU PROTOKOLL NR.4

MTÜ AESPA KODU KOOSOLEKU PROTOKOLL NR. 4                           20.09.2011

 

Algus: 18.00

Lõpp: 19.30

Hageri rahvamajas

Kohal: Alina Rump, Kairi Kontson, Eva Lillemaa, Lauri Alviste, Mait Mutso, Gunnar Viita, Maris Maamägi, Anna Oja, Merike Andrejev, Anželika Saveljeva, Ragne Kõuts

 

Päevakord:

-          Perepargi sügistööde kava

-          MTÜ tegevustoetuse taotlus 2012.aastaks vallalt (milleks ja kui palju taotleme)

-          Koolibussi graafik

-          Jäätmemajanduse lahendused

-          Jooksvad küsimused (ideed: külaüritused, abipolitseinikud, kohtumine vallavanemaga, Leader voor, kavandame 2012.aastat; küsitlustulemused)

 

Arutati:

  • Ülevaade kohtumisest Kohila vallavanemaga. Peamised teemad olid: 1) lasteaia rajamise võimalikkusest Aespale (valla seisukoht: lastead võiks kerkida koos külakeskusega, mille rajamine jääks peamiselt MTÜ kanda); 2) koolibussi sõidugraafiku muutmine Aespa lastele sobivalt (et kl 19 Kohilast väljuv buss tooks ka Aespa lapsed ringidest koju); 3) pakendikonteineri asukoht Aespal (vald paigaldaks ühe konteineri, kui leiaksime selleks koha). Vallavalitsus on väga huvitatud koostööst MTÜ-ga. Sama kehtib MTÜ puhul.
  • MTÜ võiks taotleda tegevustoetust 2012.aasta valla eelarvest perepargi hoolduseks (muruniitmine, prügikoristus) ja ehitusprojektide omafinantseeringu katteks.
  • Aespa turvalisuse suurendamine – naabrivalve projektid, uurida võimalusi abipolitseinike rakendamiseks piirkonnas.
  • Perepargi sügistööd: võsalõikajate tellimise ebaotstarbekus, korraldada oma jõududega talgud. Pinnasetööd ja ehitus jäävad kevadesse, selleks taotleda raha (muld ja liiv, muruseeme, pinnase koorimine, ehitusvahendid). Püüame võimalikult palju teha MTÜ liikmete ja kohalike elanike jõududega vabatahtliku töö korras.

 

Otsustati:

  • Võsalõikamine perepargi alal toimub 1.oktoobril kl 11 talgute korras. Mehed, kellel on, võtavad kaasa oma mootorsae, võsatrimmeri, võsakäärid vms; naistele jätkub tegevust võsa ladustamisel ja prahi korjamisel. Tööriistadele on bensiin MTÜ vahenditest. Alina, Maris, Eva jt teevad talgusupi, kooki ja teed.
  • Korraldame Aespa elanike jõulupeo, esialgne kuupäev 18.dets (alternatiiv 11.dets.). Jõulupeo korraldamise ohjad võttis enda kätte Kairi.
  • Taotleda valla 2012.a eelarvest MTÜ-le tegevustoetust.
  • Taotleda perepargi rajamise eeltöödeks toetust kohaliku omaalgatuse programmist (KOP).
  • Leader projektist taotlus pigem külakeskuse ehituseks (vallavalitsusega tuleb alustada selles osas läbirääkimisi). MTÜ-le sobivad mõlemad variandid: kui külakeskus tuleb koos staadioniga nn Aadu maa-alale suure tee ääres või külakeskus asub lasteaiaga ühes kompleksis ja staadioni juurde ehitatakse väike teenindav abihoone (kuur vms).

Protokollis: Ragne Kõuts