MTÜ AESPA KODU KOOSOLEKU PROTOKOLL NR. 5

MTÜ AESPA KODU KOOSOLEKU PROTOKOLL NR. 5                           01.11.2011

 

Algus: 18.30

Lõpp: 20.30

Hageri rahvamajas

Kohal: Alina Rump, Kairi Kontson, Eva Lillemaa, Mait Mutso, Gunnar Viita, Ragne Kõuts, Marion Raudsepp, Kaidi Mäekivi, Iris Aamisepp

 

Päevakord:

-          Jooksvad küsimused

-          18.detsembril Aespa küla jõulupidu

-          19.novembril Kohila külade tänupidu

 

Arutati:

  • Kaidi: kava on hakata tegema Aespas uuesti lastehoidu kuni kümnele lapsele, kui on võimalik leida ruumid Aespal.
  • Raskused on talvise teehoolde taotlustega, vallast tuleb järjest argumenteerimata keeldumisi ühistusiseste teede hooldeks.
  • Jõulupeo korraldamiseks vajaminev raha, annetused ja MTÜ osalemine Hageri jõululaadal. Korraldada liikmete seas korjandus õnneloosi jaoks (esemed, käsitöö).
  • Külade tänupeol võiks tutvustada Aespa ajalugu.

 

Otsustati:

  • MTÜ esindus osaleb Hageri rahvamajas jõululaadal 10.detsembril küpsetiste ja õnneloosiga (Alina koordineerib), selleks kogutakse esemeid õnneloosi tarbeks
  • Aespa küla jõulupidu on kogu pere pidu, korraldatakse eelregistreerimine (mitu inimest osaleb, mida keegi toidu- ja joogipoolisest kaasa võtab, kes vajab transporti), programmis on laste etteasted, jõuluvana, tegevused erinevatele sihtrühmadele, muusika, Aespa ajaloo tutvustus.
  • Külade tänupeol osaleb küla aktiiv, tutvustatakse Aespa ajalugu, meililistis lepitakse kokku toit-jook.

 

Protokollis: Ragne Kõuts