MTÜ AESPA KODU KOOSOLEKU PROTOKOLL NR 6 (27.03.2012)

MTÜ AESPA KODU KOOSOLEKU PROTOKOLL NR. 6                           27.03.2012

 

Algus: 18.00

Lõpp: 19.40

 

Hageri rahvamajas

 

Kohal: Aarne Suviste, Alina Rump, Andrus Vesiko, Fred Linnukütt, Gunnar Viita, Mait Mutso, Ragne Kõuts, Renee Kontson,

 

Päevakord:

 • Perepargi rajamisega seonduv
 • Külakeskuse rajamisega seonduv
 • Jooksvad küsimused ja ideed

 

Arutati:

 • Millised atraktsioonid rajatakse pereparki kevadel, millises järjekorras ja millise ajagraafiku alusel toimuvad tööd. Lisaks võrkpalliplatsile, laste mänguväljakule ja pinkidele-prügikastidele võiks alal olla ka kokkukuhjatud või –veetud pinnasest kujundatud kelgumägi. Täpne atraktsioonide paigutus tuleb planeerida, selleks kogunetakse eraldi kohapeal. Hinnapakkumised esialgsetele atraktsioonidele on võetud. Hiljem võib lisanduda teisigi atraktsioone, sest ala on suur. Perepargi kujundame välja järk-järgult. Oodatud on head ideed, millised atraktsioonid võiksid pereparki veel lisanduda. Arutati mänguväljaku atraktsioonide maksumust ja selle rahastamise võimalusi. Mänguväljaku piirdeaia rajamine – kuidas seda teha, milline oleks parki sobiv ehitusviis (traataed? Roigasaed kohalikust materjalist?). Pinkideks palgid – kui keegi teab, kust saaks hankida, võiks anda infot. Autokummid maa sisse kaevata ja ära värvida – ronimisrada. Kas on probleemiks, et noored kasutavad ala ATV-dega? Gunnar: ei ole enam, nendega on räägitud. Renee: ATV rada on aleviku taga põllu peal.
 • Mai algul tuleks korraldada perepargis talgud pinnase ettevalmistamiseks ja võrkpalliväljaku rajamiseks. Enne seda teeme asjade paigutuse kavandi. Juuni algul korraldame perepargis jooksuvõistluse ja vanakraamilaada.
 • Külakeskuse planeerimine algab tõsisemalt suvel, kui külakeskuse ala on saadud munitsipaalomandisse.
 • Jooksvad küsimused: Aarne: Küsimus Aespalt Roobuka raudteejaama viiva jalgtee seadustamisest ja väljakujundamisest kas kergliiklusteeks või sõiduteeks. Hetkel läbib rada eramaid, põlde, metsamaid, millest osa jääb Saku valda. Korraliku läbipääsu kujundamine oleks vajalik, sest see ühendab Aespa alevikus endise Vilivere osa planeeritava külakeskuse alaga (sh võimaliku tulevase lasteaiaga). Seda teed pidi oleks lähem ja mugavam minna Roobuka jaama rongi peale, arvestades seda, et ka praegu, mil rada on halvas korras, kasutatakse seda intensiivselt. Edelaraudtee oleks kindlast huvitatud ka sellest, et Roobuka jaama pääseks autoga. MTÜ hakkab asjaga tegelema, selleks alustada läbirääkimisi Kohila valla, Saku valla ja Edelaraudteega.
 • Millised on lood Aespa ringtee lõppu kavandatava mobiilimastiga? Hetkel seisab asi sobiva maa puudumise taga.
 • Sutlema seltsil valmis seltsimaja – võiks teha nende juurde viisakusvisiidi, võimalik et saunaõhtuga. Sobivat aega kokku ei lepitud. Võtame Sutlema seltsiga kontakti ja arutame võimalikke aegu.
 • MTÜ liikmeks astusid kolm uut liiget.

 

Otsustati:

 • Kohtuda 11.aprillil kl 18 perepargis ja planeerida atraktsioonide paigutus (kaasa mõõdulindid ja piirdelindid).
 • Korraldada perepargis talgud mai algul, orgainseerida selleks päevaks traktor.
 • Tegeleda rahastamistaotlusega laste mänguväljaku atraktsioonide rajamise toetamiseks, et summa jääks ligikaudu 6000EUR raamesse.
 • Juuni algul korraldada perepargis jooksuvõistlus ja vanakraamilaat
 • Külakeskuse planeerimise ja rahastamistaotlustega hakkame tegelema, kui ala on munitsipaalomandisse saadud (ilmselt suve teises pooles ja sügisel).
 • Roobuka jaama ja Aespa keskuse vahelise ühendustee rajamiseks alustada läbirääkimisi Kohila valla, Saku valla ja Edelaraudteega.
 • Külastada Sutlema seltsimaja, kahe seltsi ühine saunaõhtu.

 

 

Protokollis: Ragne Kõuts