MTÜ AESPA KODU KOOSOLEKU PROTOKOLL NR 7. (31.07.2012)

MTÜ AESPA KODU KOOSOLEKU PROTOKOLL NR. 7                               31.07.2012

 

Algus: 18.00

Lõpp: 19.15

 

Hageri rahvamajas

 

Kohal: Kairi Kontson, Ragne Kõuts, Ardo Lepp, Ülle Lepp, Aarne Suviste

 

Päevakord:

 • Külakeskuse (jalgpalliväljak, skate-park, külamaja) rajamise tööplaan
 • Perepargi ehituse lõpetamine
 • Perepargi avamisüritus
 • Koostöö vallavalitsusega
 • Jooksvad küsimused

 

Arutati:

 • Külakeskuse rajamisest. 6.augustil avaneb Leader toetuse voor, milline projekt sinna esitada. Vahepeal on välja käidud mitu ideed. Jalgpalliklubi Leegion manager on meiega kontakteerunud ja uurinud võimalusi rahvusvahelistele standardite vastava kinnise jalgpalliväljaku rajamiseks, et hakata siia tooma treeningule sportlasi Venemaalt. Idee tundub utoopiline, sest vajab ka kaasneva infrastruktuuri väljaehitamist – nt hotell, söökla. MTÜ-le ei ole see projekt jõukohane. Teine idee on pärit Kohila jalgpalliklubi treener Kaido Mägilt – rajada külakeskuse alale mini-arena. Seal oleks võimalik harrastada erinevaid pallimänge – kompleksväljak jalgpalli, võrkpalli, korvpalli ja tennise jaoks. Sama kavatsetakse rajada augustikuise Leader vooru abil Prillimäele. MTÜ peab võimalikuks mini-arena rajamist järgmises voorus, pärast külamaja ehituse algust. Kõige hädavajalikum on esialgu siiski ühise kooskäimise koha rajamine. Selleks võiks siiski ka juba käesolevast Leader taotlusvoorust taotleda raha ala projekteerimiseks.
 • Perepark: teha on jäänud veel väiksemad asjad: paigaldada rippkiiged, perepargi silt ja infotahvel, tasakaalupoom, trimmerdada metsarajad. Liurenni paigaldamiseks oleks vaja juurde pinnast. Selleks toimub järgmine talgupäev 9.augustil kell 18.
 • Perepargi avamisürituse teeme 25.augustil kell 13. See sisaldab muusikalist programmi, laste jooksuvõistlust, mänge ja võistlusi täiskasvanutele. Programmi kokkupanemiseks on andnud nõusoleku Eeva.
 • Jooksvad küsimused: Aarne: Mis seis on Aespa aleviku siltidega? Esitada järelepärimine abivallavanemale.

 

Otsustati:

 • Esitada külakeskuse hoone projekteerimiseks taotlus Leader augustikuu taotlusvooru.
 • Kontakteeruda vallaga ja uurida seisu Aespat tähistavate siltidega.
 • Korraldada perepargi avamisüritus 25.augustil.
 • Saata MTÜ liikmetele laiali üleskutse järgmiseks talgupäevaks perepargis – 9.augustil.

 

 

Protokollis: Ragne Kõuts