MTÜ AESPA KODU KOOSOLEKU PROTOKOLL NR 8 (25.09.2012)

MTÜ AESPA KODU KOOSOLEKU PROTOKOLL NR. 8                           25.09.2012

 

Algus: 18.00

Lõpp: 19.30

Hageri rahvamajas

 

Kohal: Kairi Kontson, Renee Kontson, Lauri Alviste, Gunnar Viita, Fred Linnukütt, Ardo Lepp, Aarne Suviste, Mait Mutso, Alina Rump, Kaidi Mäekivi, Eva Lillemaa, Ragne Kõuts

 

Päevakord:

 • MTÜ 2013.a. kavandatavad tegevused ja üritused, taotlus valla eelarvesse
 • Külakeskuse arengud
 • Perepargi edasiehitamine ja taotlus kohaliku omaalgatuse programmi
 • Jooksvad küsimused

 

Arutati:

 • Kavandada 2013.a. jaanuaris-veebruaris ajaloo- ja kultuuri tutvustamise vestlusõhtu, kuhu kutsuda rääkima ka dr. Endla Lõhkivi, kes on pärit Vana-Aespa külast. Üritus korral­dada Sutlema seltsimajas, täiendada saadud infoga Aespa kodulehte, trükkida infovoldikuid.
 • Soov on korraldada jaanipäeva tähistamine (22.juunil) Aespa perepargis, sarnaselt perepargi avamispeole, muusika ja mängudega.
 • Aespa spordipäev „Aespa aastaringid“ orienteerumine, jooksuvõistluse, võrkpalli jms-ga (võiks olla augusti lõpus, tähistada perepargi sünnipäeva)
 • Jõulupidu võiks saada traditsiooniks; 2012.a. jõulupidu võiks toimuda sarnaselt eelmi­se­le aastale Hageri rahvamajas (16. või 9.dets.). Jõulupeo korraldamiseks kulude katmiseks osaleda ka jõululaadal (mänguline õnneloos lastele)
 • Vallast tulnud info kohaselt kavandab MTÜ Kovil Viliveres Allika-Mardi katastri­üksusel vabaaja piirkonna loomist; suhelda nendega ja uurida kavade kohta. Väga hea oleks, kui erinevates kohtades Aespa alevikus asuksid mänguväljakud ja puhkealad, kuid kahte külakeskuse hoonet Aespa ei vaja. Allika-Mardi katastriüksus ei ole sobi­vaim mänguväljakute rajamiseks, kuna jääb asustusest kaugele. Mängu- ja puhkeala sobiks väga hästi ka Ikaruse teele üldmaale. Uurida, kas sealt ei ole huvilisi, kes seda tahaks vedada ja perepargi ehitajad tuleksid appi. MTÜ tegevusest tuleb veel rohkem ka teiste aleviku osade elanikke informeerida, kaasata ka venekeelset elanikkonda.
 • Perepargi ehitusega tuleks jätkata, täiendada ala atraktsioonidega ja puhastada veelgi ala võsast. Pereparki võiks lisanduda ronimisvõrk, liivakast, tasakaalukiik, pikniku­laud, korvirõngas, jm. Raha tuleks taotleda kohaliku omaalgatuse programmist – osta palke, kinnitusvahendeid ja puidutöötlemisvahendit ning atraktsioonid ehitada oma jõududega. Hakata korraldama järgmisel aastal „tööneljapäevakuid“ – regulaarselt neljapäeva õhtuti.

 

Otsustati:

 • Taotleda Kohila valla 2013.a. eelarvest toetust nelja ürituse korraldamiseks: ajaloo­õhtu (jaan.-veebr.); jaanipäev (22.07); spordipäev (aug. lõpp); jõulupidu (dets.).
 • Taotleda kohaliku omaalgatuse programmist toetust perepargi atraktsioonide ehitamiseks.
 • 2012.a. jõulupidu teha 16. või 9.dets. Hageri rahvamajas. Osaleda jõululaadal õnneloosiga.
 • Järgmine koosolek: 16.oktoobril kell 18(põhiteema: jõulupeo korraldamine)

 

Protokollis:

Ragne Kõuts