MTÜ AESPA KODU KOOSOLEKU PROTOKOLL NR.9 (08.01.2013)

MTÜ AESPA KODU KOOSOLEKU PROTOKOLL NR. 9                           08.01.2013

 

Algus: 18.00

Lõpp: 19.30

Hageri rahvamajas

 

Kohal: Ragne Kõuts, Marion Raudsepp, Alina Rump, Kaidi Mäekivi, Gunnar Viita, Tauno Sillaste, Kulla Ilumäe, Veiko Ilumäe, Fred Linnukütt, Aarne Suviste, Lauri Alviste, Tarmo Toots, Ilona Galke

 

 

Päevakord:

 

-          Aespa külakeskuse detailplaneering

-          Jooksvad küsimused

 

Arutati:

 

-          Külakeskuse detailplaneering on praegu avalikult väljas, laekunud ettepanekute arutelu toimub 17.jaan. Mõned küsimused on ebaselged – nt, kui suur siis ikkagi planeeringu ala on (kas 3,8 või 4,5 ha)? Dokumentides on selles osas erinevusi. Samuti ei ole planeeringus mitmeid olulisi objekte, mida MTÜ liikmed sooviksid seal alal näha (nt laste mänguväljakud, rularamp jms.). Ettepanek oli teha planeeringu alal ümberpaigutusi – nt nihutada ehitusala natuke põhja poole, pikniku- ja lõkkeala ning lauluväljak koondada kompaktselt külaplatsiks; võtta laululava ja hoonete paigutamisel arvesse päikese liikumise suunda jms. Jalgpalliväljaku asemel võib olla ka samas mõõdus murustaadion. Väga oluline oleks kavandada alale kergliiklustee ehitus (või vähemalt jalgrada), mis ühendaks külakeskuse aleviku endise Vilivere osaga (otsepääs Ühistute teele). Tulevikus kaalume alale ka terviseradade/ talvel suusaraja rajamist. Vajalik on kelgumägi. Ilmselt ei pea olema kogu maatükk võrkpiirdega piiratud, piisab, kui see eraldab laste mängualasid. Peaks konsulteerima vallavalitsuse ametnikega, kas neid ettepanekuid on võimalik detailplaneeringusse lisada ka hiljem, või tuleks teha seda nüüd – enne detailplaneeringu kehtestamist. Kui ettepanekud tuleb teha nüüd (enne 16.jaan. 2013.a.), siis küsida vallast detailplaneering AutCadi programmis ning Aarne ja Fred paigutavad alal olevad objektid 08.01.2013.a. arutelu põhjal ümber MTÜ Aespa Kodu ettepanekuks vallavalitsusele.

-          Kindlasti on MTÜ huvitatud sellest, et kujuneks multifunktsionaalne külakeskus, mis kataks ka aleviku lastehoiu võimalused. Teeme koostööd vallavalitsusega, et külamaja ja lasteaia hoone valmiksid enam-vähem samas tempos. Hetkel on suundumus, et paljud elanikud hakkavad end Kohila vallast välja kirjutama (kirjutatakse sisse nii Saku valda kui ka Tallinnasse), sest peamine probleem – Kohila vald ei suuda tagada soovijatele vajalikul hulgal lasteaia kohti. MTÜ selge sõnum on siinkohal, et arvestades rahvastiku arengu protsesse Aespa alevikus, on möödapääsmatu lähitulevikus Aespale vähemalt 4-rühmalise lasteaia rajamine.

-          Külakeskuse kujundamise plaanid kavatseme läbi arutada võimalikult paljusid aleviku elanikke kaasates 2013.a. jooksul 4-5 nö koolituse käigus. Sinna kutsume erinevaid eksperte ja selle tulemusena valmib meie nägemus külakeskuse alast ning hoone ja ala (äri)projekt. Koolituse hinnapakkumine on küsitud Kodukandi koolituskeskuselt, ettepanek on tehtud koolitus läbi viia Sutlema seltsimajas (hinnapakkumine küsitud). Ettevõtmise raames võiks külastada ka mõnda edukalt toimima hakanud külakeskust. Koolituse jaoks on kavas küsida toetust Leader 2013.a. kevadvoorust.

 

 

Otsustati:

 

-          Kontakteeruda vallavalitsusega detailplaneeringu täpsustusteks

-          Korraldada 2013.a. jooksul elanike arutelud külakeskuse tulevikunägemuste selgitamiseks ja koostada nende põhjal külakeskuse (äri)projekt.

-          Esitada taotlus koolituste läbiviimise toetuse saamiseks Leader kevadvooru.

-          Edastada Kohila vallavalitsusele selge sõnum lasteaia vajadusest Aespal.

 

 

Protokollis:

Ragne Kõuts