MTÜ AESPA KODU KOOSOLEKU PROTOKOLL NR. 10 (19.03.2013)

MTÜ AESPA KODU KOOSOLEKU PROTOKOLL NR. 10                         19.03.2013

 

Algus: 18.00

Lõpp: 19.30

Hageri rahvamajas

 

Kohal: Lauri Alviste, Kulla Ilumäe, Veiko Ilumäe, Kairi Kontson, Fred Linnukütt, Alina Rump, Ragne Kõuts

 

 

Päevakord:

 

-          2012.a. majandusaasta aruande ülevaatamine ja kinnitamine

-          2013.a. kalenderplaan: tähtsad kuupäevad ja korraldatavad üritused (ajalooõhtu, lastekaitsepäev, perepargi spordivõistlused, perepidu, külade pidu, jõulupidu)

-          Perepargi ehitamise kava

-          Muud kohal algatatud teemad

 

Arutati:

-          Revident Kairi Kontson andis ülevaate MTÜ 2012.a. majandusaasta aruandest ja aruande koostamisel puudusi ei tuvastanud. Kinnitasime aruande. 2013.aastasse kandus üle jääk, mille kasutame perepargi ehituseks.

-          2013.a. kavandame järgmisi ühistegevusi ja üritusi: 20.aprillil (kuupäev esialgne, lõplikult sõltub ilmast) perepargis võsalõikuse talgud, 1.mail peaks toimuma üle-Eestiline koristuspäev, 1.juunil korraldame lastekaitsepäeva, augusti lõpus (24. või 25.augustil) perepargi pidu (sünnipäev), sügisel ajalooõhtu (kevadel ei saa korraldada, sest lektor viibib välismaal), alustame külade peo eelorganiseerimisega, jõulupidu.

-          Küla jaanipäeva ei korralda, sest selleks puudub sobiv koht. Sutlema jaanituli on hästi organiseeritud ja huvilised saavad seal osaleda.

-          Perepargi ehitamiseks korraldame suvel regulaarselt ehitustalguid.

-          Külakeskuse rajamise tegevuskava rahastuse otsuse saame teada ilmselt alles mai alguseks ja enne tegevusi kalendrisse ei lisa.

-          Mõnevõrra on muudetud kohaliku omaalgatuse programmi korraldust. 1.aprilli voorust on võimalik taotleda õpiringide toetust kuni 200 eurot. Taotleme, teemaks võiks olla midagi kodanikuharidusega seoses.

 

Otsustati:

-          Kinnitada MTÜ Aespa Kodu 2012.a. majandusaasta aruanne.

-          Korraldada esimesed talgud 20.aprillil

-          Taotleda kohaliku omaalgatuse programmist õpiringi toetust 200 eurot.

 

Protokollis

Ragne Kõuts