MTÜ AESPA KODU KOOSOLEKU PROTOKOLL NR 11 (20.11.2013)

MTÜ AESPA KODU KOOSOLEKU PROTOKOLL NR. 11                         20.11.2013

 

Algus: 18.30

Lõpp: 20.00

Hageri rahvamajas

 

Kohal: Ülle Lepp, Ardo Lepp, Kairi Kontson, Gunnar Viita, Hillar Põld, Lauri Alviste, Aarne Suviste, Sirle Künnapas, Kaidi Mäekivi, Gert Mäekivi, Ragne Kõuts

Külastas: Esne Ernits

 

Päevakord:

 

-          Ülevaade külakeskuse rajamise arutelude tulemusest

-          2014.a. tegevuskava ja vastutusvaldkonnad

-          2013.a. jõulupidu

-          Aespa korraldatav Kohila valla külade tänupidu

 

Arutati:

-          Külakeskuse rajamise teostatavus- ja tasuvusanalüüs valmib 2013.a. novembri lõpuks. Selle teevad meile MTÜ Kodukant Koolituskeskuse eksperdid ja rahastab PRIA Leader programmist. See saab olema avalik dokument, mille paneme üles kodulehele ja sellega saavad tutvuda kõik huvilised. Dokument saab lähtekohaks edasiste tegevuste kavandamisel. Kuna külakeskuse rajamise rahastamise võimalused on enne uute eurorahade avanemist ebaselged (hinnanguliselt on hoone rajamise maksumus 700 000 EUR), kaalume alternatiivseid rahastamise võimalusi ja erinevatest allikatest rahastamise kombineerimist. Lasteaia osa rahastaja võiks olla Kohila vald, kes on siiani ka sellekohast valmisolekut üles näidanud. Teiselt poolt, kui külakeskuse hoonet hakatakse kasutama osaliselt ka ärilistel eesmärkidel, tuleb luua kas MTÜ osana äriühing ja taotleda raha ka EASist või alustada juba praegu koostöövõimaluste otsimist ettevõtetega. Külakeskuse rajamise aruteludes kõlama jäänud oluline mõte on aga – tuleb tugevdada MTÜ suutlikkust seda projekti ellu viia. MTÜ-sse tuleb kaasata rohkem aktiivseid elanikke, MTÜ peab kasvama suuremaks ja tugevamaks.

-          2014.a. kavandatavad tegevused: 1) külakeskuse ala teepoolsest osast võsa mahavõtmine (talgud mai algul, peakorraldaja: Gert); 2) mai-juuni külakeskuse alale mahasõidu ja parkla rajamine (toetust küsitud valla eelarvest, peakorraldaja: Aarne; igal juhul peab olema võimalus ala kasutada jaanipäevaks, sest alal korraldame küla jaanipeo); 3) 23.juunil – jaanipäeva ja võidupüha tähistamine (rahastab Kohaliku omaalgatuse programm ja lisatoetust küsitud ka valla eelarvest; peakorraldaja: Hillar); 4) juunist septembrini perepargi hooldus (muruniiduki bensiini jaoks küsitud toetust Kohila valla eelarvest; vastutajad: Ragne ja Lauri); 5) perepargi suvelõpupidu (augusti lõpp – septembri algus; 6) Aespa jõulupidu. Täiendavad ideed on tegevuskavasse teretulnud.

-          Jõulupeo põhikorraldaja on Marion. Tema kontaktidega info on MTÜ listi saadetud. Hillar on õhtujuht ja vastutab tehnika eest. Hetkel on kindlad: Kaidi tantsulapsed esitavad kaks tantsu, Hillar esitab jõululaule, Sirle teeb slaidishow MTÜ tegevustest, Alina teeb lastega kaks mängu, jõulumees ja kingitused, ühine peolaud, kohapeal on võimalus osta kohvi ja teed. Kokkuleppimisel on veel Maria näiteringi laste etendus, showtantsijad.

-          Lisaküsimusena kerkis: Jõulupeol peaks tegema korjanduse, et katta nüüd veel sügisel traktori tellimise kulu. Traktorit on vaja, et pereparki veetud pinnas lükata kelgumäeks. See töö tuleb ära teha kindlasti enne külmade saabumist (seega nädala-kahe jooksul), sest siis saab talvel mäge juba kasutada.

-          Aespa peab korraldama tänavuse Kohila valla külade tänupeo. See kohustus kaasneb aasta küla tiitliga, millega meid pärjati 2012.a. Oleme otsinud sobivat kuupäeva ning nüüdseks loobunud nii 23.novembrist kui ka 7.detsembrist. Pakkusime välja võimaluse korraldada pidu jaanuaris, mida teised Kohila valla külad selgelt ka eelistasid. Asume läbi rääkima bändi ja õhtujuhiga sobiva kuupäeva leidmiseks.

-          7.detsembril kell 17 toimub Aespa ajalooteemaline vestlusõhtu muusika ja ajaloolasega. Stiil: toogades :)

 

Otsustati:

-          Hakata tõsisemalt tegelema elanike kaasamisega.

-          Kinnitada 2014.a. tegevuskava ja vastutajad.

-          Korraldada korjandus kelgumäe kujundamiseks traktori tellimiseks.

-          Korraldada Kohila valla külade tänupidu jaanuaris.

-          Korraldada 7.detsembril Aespa ajalooteemaline vestlusõhtu.

-          Külade komisjonis esindab Aespat Kaidi Mäekivi.

 

 

Protokollis

Ragne Kõuts