PÖÖRDUMINE VALDA

12.02.2014 saatsid Aespa aleviku 50 elanikku Kohila vallavalitsusele kirja, milles taotlesid tegelemist järgmiste probleemidega:

- kaupluse ja sisseostude tegemise võimaluse puudumine Aespal;

- transpordiprobleem, eriti suvel;

- tänavavalgustuse puudumine tiheda liiklusega Aespa ringteel.

Kohila vallavalitsus vastas taotlusele järgnevalt: "2014.a. eelarves on planeeritud järgmised Aespa piirkonnaga seotud investeeringud: Aespa ringtee valgustuse pikendus (8000 EUR) ja Aespa lasteaia projekteerimine (koostöös MTÜ-ga Aespa Kodu, 10 000 EUR). Arvestades valla eelarvelisi võimalusi, ei ole võimalik peamiselt kooliõpilaste teenindamiseks mõeldud bussiliine suviti töös hoida. Olemasolevale kauplusele on võimalik lahendus leida vaid eraettevõtjatel, kui nad peaksid majanduslikult otstarbekaks kaupluse avamist. Vallal sobivaid ruume kaupluse jaoks üürile andmiseks selles piirkonnas ei ole."