ARUTASIME ÜHISVEEVÄRGI RAJAMISE KAVASID

Täna kohtusid Kohila vallamajas erinevad osapooled, et arutada Aespa alevikku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rajamise võimalusi. 

MTÜ Aespa Kodu, Kohila vallavalitsus, OÜ Kohila Maja ja AS Ifragate teevad koostööd, et Euroopa Liidu uues taotlusvoorus projektidele esitatavaid nõudeid täita. Kõige esimese sammuna tuleb viia läbi elanikkonna küsitlus, et teha kindlaks, kui suur osa kinnistuomanikest on üldse huvitatud vee- ja kanalisatsioonitrassi rajamisest alevikku. Küsitluse läbiviimisel läheb väga vaja kohalike elanike abi. Igaüks, kes muretseb puhta joogivee ja elukeskkonna pärast, on oodatud jõukohaselt aitama.

MTÜ Aespa Kodu liikmed arutavad ÜVK teemat ka 14.märtsi koosolekul Sutlema seltsimajas. Koosolekule on oodatud ka need huvilised, kes soovivad plaanide kohta infot, kuid ei soovi osaleda MTÜ tegevuses. 

Ragne Kõuts, MTÜ Aespa Kodu juhatuse liige