AESPALE LASTAIA RAJAMISEST

MTÜ Aespa Kodu ja Kohila vallavalitsuse esindajad pidasid aru Aespale lasteaia projekteerimise küsimustes. Vallavalitsuse esialgne plaan on rajada kahe rühmaga lastead, millele on võimalus hõlpsasti juurde ehitada veel kaks rühma. Lasteaia hoones peaks olema ka köök, saal ja personali ning muud abiruumid. Lasteaia projekteerimiseks on koostatud projekteerimistingimused. Hoone kavandamise praeguses etapis kaalutakse nii moodullasteaia kui ka tavaehituse variante. Kui kõik läheb plaanipäraselt, siis loodetakse ehitusega alustada juba 2016.aastal.

Fotol: Tammiste lasteaed