AESPA ÜVK HETKESEISUST

Praegu on Aespa vee- ja kanalisatsioonitrassiga liituda soovijate protsent 57,6%. Ligi 60 küsitlejat üle Aespa on teinud suurepärase töö elanikelt sooviavaldusi kogudes!

Kohila Maja, vallavalitsus ja Infragate tegid kava, millise piirkonna ÜVK-le taotleda esmajoones toetust. Kuna toetuse piirmäär on sel korral 15 miljonit eurot, siis sellega ei saa katta kogu Aespa ÜVK vajadust.

Allpool on lisatud link joonisele, kus on näha esialgne projektipiirkond. Ülejäänud piirkondade katmiseks on tulevikus planeeritud jätkuprojektid.

Esialgne projektipiirkond koostati läbiviidud küsitluse alusel. Joonisel on projektipiirkond tähistatud punase piirjoone ja viirutusega. Kuna antud alal on hetkel siiski veel kollaseid ja valgeid laike (vt. joonise tingmärke), siis projektis osalemiseks peaksid ka need "värvuma" roheliseks (st. liitumishuvi on üle 60%). Nendes piirkondades toimub küsitlus veel juulikuu jooksul.

http://mty.aespa.ee/images/stories/Failid/KO9_projektipiirkond.pdf

Täname kõiki, kes on seni abistanud!

MTÜ Aespa Kodu