MTÜ AESPA KODU JA KOHILA VALLA KOOSTÖÖD TUNNUSTATI

MTÜ Aespa Kodu ja Kohila vallavalitsuse koostöö leidis äramärkimist

Üle-eestilise koostöö konkursi läbiviijad märkisid positiivse näitena MTÜ Aespa Kodu ja Kohila Vallavalitsuse vahelist koostööd. Konkursi mõtteks oli leida Eestist üles parimad näited sellest, kuidas elanikud, vabaühendused ja omavalitsused koostööd teevad ja üheskoos kohalikule elule uut hoogu annavad.

E-riigi Akadeemia e-demokraatia valdkonna juht Kristina Reinsalu sõnul olid oodatud kõikvõimalikud koostöönäited alates omavalitsuse infojagamise heast korraldamisest kuni vabatahtlike oskusliku kaasamiseni omavalitsuse igapäevaste ülesannete täitmisel või ühiselt korraldatud kogukonna, kooli või muu teenuse pakkumiseni.

Konkursil osalenud koostöö näiteid leiab kodulehelt:  http://kohalikkoostoo.ee/aespa-elukeskkonna-edendamine/

MTÜ Aespa Kodu juhatuse liige Ragne Kõuts arvab, et sellised head koostöönäited saavad teoks vaid siis, kui kohaliku elu edendamine on tähtis nii elanikele kui ka omavalitsusele. Aitäh kõigile, kes on siiani kaasa löönud ja suur aitäh vallale toetuse eest!