KOHTUMINE VALLAVALITSUSE ESINDAJATEGA

MTÜ Aespa Kodu 16.veebruari koosolekul jäi kõlama vajadus saada kokku vallavalitsuse esindajatega, et kooskõlastada Aespa arendus- ja ehitustegevuse kavasid. Vallavalitsuse esindajad tulevad meiega neid arutama kolmapäeval, 2.märtsil kell 18.00 Hageri rahvamajas.

Arutelu- ja infopunktid on järgmised:

  1. Aespale ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni (ÜVK) rajamise seisust (OÜ Kohila Maja esindaja Rein Langeproon);
  2. Aespa lasteaia investeeringute kava (vallavanem Heiki Hepner ja/ või abivallavanem Argo Luik, arendusnõunik Inna Laanmets);
  3. Aespale multifunktsionaalse kogukonnakesuse rajamise plaanidest (vallavalitsuse esindajad ja MTÜ Aespa Kodu koostöö).

Kõik huvilised on oodatud!

Loe ka MTÜ 16.veebr koosoleku protokolli, et olla kursis 2016.a I pooles kavandatavate tegevuste ja üritustega Aespal:

http://mty.aespa.ee/index.php/protokollid/184-mtu-aespa-kodu-koosoleku-protokoll-nr-19-16-02-2016