AESPAST SAI ALEVIK

Created: Saturday, 31 December 2011

AESPAST SAI ALEVIK

alt

Alates 1.jaanuarist 2012.a. on Aespa tiheasustusalal aleviku staatus. Aespa alevikku kuulub ka osa endisest Vilivere küla tiheasustusalast. Aleviku elanike arv on 815 (rahvastikuregistri andmetel 1.01.2011 seisuga). Aespa on Kohila valla suurim alevik. Tegelik aastaringsete elanike arv on üle 2000 inimese, mida näitas 2011.a. suvel läbiviidud elanikkonna küsitlus.

Aespa kujutab endast omapärast ’aedlinna’, kus puuduvad mitmekordsed korterelamud, tööstushooned ja ühiskondlikud teenindusasutused. Peamiselt koosneb piirkond endistest suvilakooperatiividest, mis on kui omaette külakesed, millevaheline kommunikatsioon on harv. Piirkonna külastajale võib jääda mulje, et tegemist on üle Harju maakonna piiride valgunud Kiisa alevikuga, sest piir erinevate asulate vahel jääb silma vaid hoolikale vaatajale. Aespa on keerukas piirkond, sest elanikkonna koosseis on kirju – siin elab nii aastaringseid kui ka suveelanikke, eesti- ja venekeelset rahvast. Nende kõigi huvid ja vajadused on erinevad.

Aespa peamised probleemid on vee- ja kanalisatsioonitrassi puudumine, tänavavalgustus, elanike kooskäimiskoha puudumine, lasteaia puudumine, vallakeskusega regulaarse transpordiühenduse puudumine ja muude ühiskondlike hoonete ja teenuste puudumine. Lisaks tunneb nii mõnigi elanik vajadust suurema kaupluse, apteegi, sularahaautomaadi, postkontori või raamatukogu järele.

MTÜ Aespa Kodu loodi 14.06.2011.a. Aespa elukeskkonna parandamiseks. Poole aasta jooksul on korda saadetud palju: viidud läbi elanikkonna küsitlus, tehtud aasta tegevuskava, viidud läbi talgud perepargi loomiseks, korraldatud küla jõulupidu. Kõik need tegevused on leidnud rohket osavõttu. Aespal elab palju teotahtelisi ja toredaid inimesi.

MTÜ 2012.a. plaanides on laste mänguväljakute ja võrkpalliplatsiga perepargi rajamine, külakeskuse projekteerimine, koostöö algatamine vallaga lasteaia rajamiseks. Kui soovid kuidagi panustada MTÜ tegemistesse, siis liitu meie foorumiga, kust saad värskeimat infot kavandatavate tegevuste kohta, saada MTÜ liikmeks astumise avaldus ja tule koosolekutele või osale lihtsalt rahalise annetusega.