KOHILA VALD ON EESTIS VÕIMEKUSELT 46. KOHAL

OÜ Geomedia ja siseministeerium reastavad kohalikke omavalitsusi põhjaliku ja mitmekülgse näitajate kogumi alusel, et hinnata omavalitsuste arengueeldusi ja haldussuutlikkust. 2011.a. näitajate põhjal asuvad Raplamaa omavalitsustest kõrgeimal positsioonil Rapla vald (16.koht), Märjamaa vald (44.koht) ja Kohila vald (46.koht). Keerulisim on olukord Raikküla vallas (175. koht).

Mida arvata Kohila valla 46.kohast?

226 omavalitsuse seas on see kõrge. Siiski tasub lähemalt analüüsida valla positsiooni teiste seas eraldi valdkondade kaupa.

Kellel on huvi omavalitsuste võimekuse indeksit lähemalt uurida, vaadake uuringu aruannet aadressil:

http://www.siseministeerium.ee/public/KOV-indeks_2011_pohiraport.pdf

Täiendavaid selgitusi saab vaadata aadressil:

http://www.siseministeerium.ee/haldussuutlikkus/