KÜLAKESKUSE DETAILPLANEERINGU AVALIK VÄLJAPANEK

Kohila vallavalitsus avalikustab Aespa alevikus Aespa piirkonna külakeskuse detailplaneeringu.

Planeeritava ala suurus on 4,5ha. Planeeringu eesmärk on külakeskuse kujundamine olemasolevas elamupiirkonnas üldplaneeringuga ette nähtud hajaasustuse alal. Planeeringuga saab tutvuda valla kodulehel (http://www.kohila.ee/dp/index.php?dir=DP%202011/003%2011%20Vilivere%20K%DCLAKESKUS/) ja 2.-16.jaanuarini Kohila Vallavalitsuses ning Aespa kaupluses (kaarhallis).

Avaliku väljapaneku tulemuste arutelu toimub Kohila vallamajas 17.jaanuaril 2013 kell 16.