23.AUG KÜLAKESKUSE ARUTELU KOKKUVÕTE

alt                      Koolitus- ja nõustamisprogrammi „Külakeskuse rajamise ettevalmistavad tegevused“ raames korraldatud esimesel kohtumisel (23 augusti 2013) välja selgitatud mõtted Aespa kogukonna liikmetele poolt.


Arutelu juhtis ja kokkuvõtte koostas Eha Paas.

 

Aespa keskuse vajadused teenustele:
(alevikus 1000 elanikku, peamiselt eramajad, olemas on mitmed aiandusühistud):

-          Vajame kooskäimiskohta tugevdamaks kogukonnatunnet ja ühishuvide selgitamist. Vajalik on jõuda oma esindajani volikogus.

-          Keskus kohaks, mis pakub võimalusi suhelda ning saada meelelahutusteenust. Keskuses peaks olema võimalus teha ja näha teatrit, kuulata kontserte, korraldatakse näitusi. Lastele sünnipäevakoha rentimine, sünnipäevade korraldamine.

-          Keskus toimiks infopunkti ja raamatukoguna. Kindlasti peab olema olemas info kohalikest meistrimeestest (piirkonna hea torumees, lukksepp, pottsepp jne).

-          Keskuses pakutaks laste- ja noorte vabaajateenuseid. Koolinoortele õpiabi pakkumine.

-          Laste hoiu korraldamine – päeval, õhtutel (vanemad saaks teatrisse minna). Ehk on mõistlik ühes majaosas käivitada lasteaeda, mis tooks piirkonda uusi noori lastega peresid. Ideena öeldi ka algkooli toomine Aespale.

Kindlasti peaks olema laste sõimehoid.

-          Postipunkt – kokkulepped ja võimalused uurida Eesti Postilt.

-          Kauplus – kohalike toodete müük

-          Keskus toetamas kohalikke väikeettevõtjaid – abi ühisturunduses, ruumide pakkumine

-          Apteek, lihtsam võimalus aidata tuua digiretsepti ravimid

-          Kohvik-restoran

-          Pagarikoda

-          Sportimisvõimalused – jõusaal, jooga, lauatennis jne.

-          Huviringid ja tegevustoad täiskasvanutele ja noortele

-          Keeleõpe – kuna piirkonnas on palju venekeelt kõnelevaid inimesi on vaja esmaseks inimeste kaasamiseks üksteisest paremini aru saada – võimalused integratsiooniprojektideks, keeleõppeks

-          Taaskasutuskeskus

-          Ilusalong – juuksur, kosmeetik

-          Teede hooldamine, leida lahendused kuidas seltsi kasutuses oleks 1 traktor

-          Konstaabel, esmaabipunkt, päästepunkt – siin vajab arutamist, kuidas kaasata vabatahtlike politseinike, vabatahtlike päästeliidu võimalusi, kokkulepped konstaabliga, et teatud aegadel oldaks Aespal kohapeal jne.

-          Transporditeenus – kogukonnateenusena laste sõidutamine huviringidesse …