VIIMANE KÜLAKESKUSE ARUTELU 1.NOV.

1.novembril kell 18-21 toimub Sutlema seltsimajas viimane Aespa külakeskuse rajamise arutelu. Kolme varasema arutelu tulemusena on jõutud kokkuleppele, milliseid võimalusi ja teenuseid peaks keskus elanikele pakkuma, kui suur peaks olema selleks vajaliku hoone maht ning millised on peamised probleemid keskuse rajamisel. Hoone ehitamise ja sinna kõrvale vajalike rajatiste maksumuse arvutavad MTÜ Kodukant Koolituskeskuse eksperdid.

Viimasel arutelul tulevad teemaks plaani teostamiseks vajalike ressursside leidmine ja MTÜ Aespa Kodu suutlikkus plaan teostada.

Arutelusid toetab PRIA Leader meetme kaudu.

alt