AESPA BUSSIPEATUSTE NIMED

Aespal Suvila tee ääres asuval kahel bussipeatusel puuduvad nimesildid ja enne nende paigaldamist algatas Kohila vallavalitsus bussipeatustele nõuetele vastavate nimede andmise. IKARUS peatuse nimeks saab vastavalt kohanimede seadusele, mille kohaselt peavad kohanimed olema omastavas käändes, IKARUSE peatus, OPTIMIST peatus saab nimeks SUVILA peatus.

Uue nime saab peatus põhjusel, et Optimisti aiandusühistu asub bussipeatusest kaugel ja selle nime andmine ei ole peatusele õigustatud. Kuna peatus asub Suvila teel, saab peatus nime selle järgi.

Peatused on tähistatud alloleval joonisel.

alt