MTÜ KOOSOLEK 20.nov

MTÜ Aespa Kodu järgmine koosolek toimub 20.novembril kell 18.30 Hageri rahvamajas (II korrusel). Päevakorras on 2014.a. tegevuskava tegemine, vastutusvaldkondade jagamine ja MTÜ eelarve koostamine. Kõik, kellel on ideid üritusteks ja tegevusteks, millele oleks vaja ka rahastust, on oma ideedega oodatud. Räägime ka natuke tänavusest jõulupeost (20.detsembril kell 18).

Koosolekule on oodatud kõik, kes soovivad Aespas toimuvates tegevustes osaleda! MTÜ koosolekul osalemiseks ei pea olema MTÜ liige.

Infot saab MTÜ juhatuselt: 53409621