ÜVK-ga LIITUMISHUVI KÜSITLUS

Kõik Aespa aleviku elanikud, kes on valmis koguma sooviavaldusi ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitrassiga liitumise osas oma ühistu/tänava elanikelt, on oodatud Hageri rahvamajja neljapäeval, 19.märtsil kell 18.30.

OÜ Infragate, kes valmistab ette koostöös Kohila vallavalitsusega rahataotlust, tutvustab küsitluse läbiviimist ja vastab kõikvõimalikele vee- ja kanalisatsioonitrassi rajamisega seotud küsimustele.

Kuna selleks, et ÜVK jaoks oleks võimalik raha taotleda, peavad selleks soovi avaldama vähemalt 60% aleviku kinnistuomanikest, peame koondama oma jõud, et küsitlus õnnestuks. Euroliidu uus rahastusvoor võib olla üks viimaseid võimalusi siin nii suurt ja kallist ehitust ette võtta.

MTÜ Aespa Kodu