AESPA ÜVK-KÜSITLUSE HETKESEISUST

Tänaseks on jõudnud Aespa aleviku kinnistuomanikeni suurem osa ankeetidest, milles saab väljendada oma soovi vee- ja kanalisatsioonitrassiga liituda. Ankeete on jaganud ja kokku kogunud 53 kohalikku elanikku. Esimesed tublid küsitlejad on juba küsitlemise lõpetanud. Hetkeseisuga on kõige rohkem jaatavaid vastuseid kogutud Juure tn-l (95%), Tõru tänaval (89%), Metsarahu tänaval (72%). Suuremates piirkondades nagu Kapa, Puraviku või Ikaruse tänavatel käib küsitlus veel täie hooga.

Nendesse piirkondadesse, kuhu küsitlejaid ei leidnud, saadab AS Infragate küsitluslehed postiga. Saadetises on nii kaaskiri, ankeet ise kui ka tasuta vastuseümbrik, et ankeet tagastada. Kui ankeedid ei ole jõudnud hiljemalt 25.maiks kinnistuomanikuni, siis tuleks võtta ühendust AS Infragate projektijuhi Kertu Nurklikuga ja täpsustada aadressi, kuhu ankeet peaks jõudma. Kertu Nurklikuga saab kontakti: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. või tel. 56 904 633

Küsitluslehed peavad olema kokku kogutud maikuu lõpuks.

Vee- ja kanalisasioonitrassi kohta saab lähemat infot ka 23.mail toimuval Sulle-Mulle laadal, kus on kohal ka Kohila vallavalitsuse esindus.

Tänud kõigile, kes on infot levitanud ja ankeete jaganud!